ВСЯКА РАБОТА ИМА СТОЙНОСТ

Ние трябва да извършваме и най-простата работа, която ни се предоставя – миене, подреждане, кърпене, готвене или пране, защото всичко си има своята стойност. Ако не можеш да изпълняваш тези задължения радостно и ведро, не си годна за по-големи и по-възвишени отговорности. Скромните задачи пред тебе трябва да бъдат извършени все пак от някого. Онези, които се залавят с тях, трябва да чувстват, че вършат нещо необходимо и полезно, че и в най-скромната мисия служат също толкова сигурно на Божието дело, както Гавриил, когато бе изпратен при пророците. Всеки работи в своята област и в своята особена сфера на действие. Когато жената изпълнява обикновените всекидневни задължения в дома, които така или иначе се налага да бъдат свършени, може и е необходимо да проявява искрена вярност, послушание и любов, така както ангелите служат в тяхната сфера на действие. Съобразяването с Божията воля прави почтена всяка работа, която се налага да бъде извършена.

Съкровища от свидетелства – том I