ВСЯКА УТРИН

“И сутринта, когато беше още тъмно, стана и излезе, и отиде в уединено място, и там се молеше.” Марко 1:35

Посвещавайте себе си на Бога сутрин; нека това бъде първото, което правите за деня. Нека молитвата ви бъде: „Вземи ме, Господи, като изцяло Твой. Полагам всичките си планове в Твоите нозе. Употреби ме днес в служба на Теб. Пребъдвай в мен и нека всичките ми дела бъдат праведни пред Теб“. Това е ежедневна молитва. Всяка сутрин се посвещавайте на Бога за деня. Предавайте плановете си на Него, да бъдат изпълнени или отменени според Неговото провидение. Така ден след ден животът ви ще бъде в Божите ръце и ще бъде оформян все повече по модела на Христовия живот.