ВСЯКО ДЕЛО ЩЕ БЪДЕ ДОВЕДЕНО НА СЪД

„Защото, относно всяко скрито нещо, Бог ще докара на съд всяко дело, било то добро или зло“ (Екл. 12:14).

Нито майсторството на художника, нито това на фотографа могат да се сравнят с Божията прецизност при обрисуването на характера и живота на личността. Колкото и мрачни моменти да има в този доклад, единствено опрощаващата жертва на Исус е способна да го промени.

Божиите ангели внимателно следят и описват характера на всяка личност и на базата на този доклад ще бъдем съдени!

Когато съдът бъде открит и книгите – отворени, ще излязат наяве много изненадващи открития. Хората ще изглеждат съвсем различни от представите и ограничените преценки, които са предизвикали у околните. Ще бъдат извадени на светло мотиви, намерения и тайни грехове, потулвани в най-тъмните кътчета на душата. Всичко ще бъде представено в реални житейски картини.

В тържествения час изневярата на съпруга ще бъде разкрита пред съпругата и обратно. За първи път родители ще видят истинското лице на своите деца, а деца ще открият грешките, които са белязали живота на техните родители. Човекът, който е ограбвал ближния си чрез фалшиво свидетелство, няма да може да прибегне за помощ при нечестно спечеленото си богатство. Господ добре знае всичко за всяка лъжлива сметка или нечестна сделка.

Споменът за мислите и делата от миналото на всеки един човек ще изплува като живо осъждане на всеки, който е „намерен за недостатъчен“. Умът ще си спомни всичко, което е извършено в миналото; сцените на целият живот ще преминат като жива панорама.