ВСЯКО ИЗПИТАНИЕ ЩЕ СЪДЕЙСТВА ЗА НАШИЯ НАПРЕДЪК

„Никакво изпитание не ви е постигнало освен това, което може да носи човек; обаче, Бог е верен, Който няма да ви остави да бъдете изпитани повече, отколкото ви е силата, но заедно с изпитанието ще даде и изходен път, така щото да можете да го издържите“. /1 Кор. 10:13/

Работата която ни е възложена в този живот е да се подготвим за вечния живот, и ако извършим тази работа така, както Бог възнамерява да я свършим, всяко изпитание ще съдейства за нашия напредък, защото когато се съпротивляваме на неговия чар, ще напредваме в божествения живот. В горещината на конфликта, докато сме ангажирани в сериозната духовна война, до страната ни ще бъдат невидими същества, изпратени от небето, да ни подкрепят в духовните ни битки и в кризата ни предават сила, подкрепа и енергия и имаме повече, отколкото само човешка сила. Но, ако човешкото същество не постави  волята си под контрола на Божията воля, ако не забрави всеки идол и не превъзмогне всяка лоша практика, никога няма да успее в борбата и в края ще бъде победено. Тези, които ще бъдат победители трябва да се ангажират в конфликт с невидими сили; вътрешната поквара трябва да бъде превъзмогната и всяка мисъл трябва да бъде доведена в хармония и подчинение на Христос. Когато Светият Дух работи, търси да очиства, усъвършенства и дисциплинира душите на хората, за да станат годни за обществото на светиите и ангелите и като победители да пеят песента на изкупените, принасяйки слава и почит на Бог и Агнето в небесните дворове.