ВСЯКО ОБЕЩАНИЕ В СЛОВОТО

 

Всяко обещание в Словото Божие може да ни служи за предмет на нашата молитва, като се наблягаме на дадената дума. От каквото и духовно благословение да се нуждаем, наща привилегия е да си го измолваме чрез Исус. Ние можем с детинска простота да излагаме на Господа всичко, от което се нуждаем, както нашите временни нужди, като се молим за храна и облекло, така и духовните,  като Го молим за хляба на живота и дрехата на Христовата правда. Вашият Небесен Баща знае, че вие се нуждаете от всичко това и ви кани да му го поискате. Само в Исусовото име може да се получи всяко благоволение и Бог желае да почете това име чрез това, което задоволява нуждите ви според голямата Си щедрост.