Втори закон на термодинамиката

Този важен закон гласи: Всяка една система, оставена на себе си, е склонна да премине от състояние на ред към състояние на безпорядък.

Когато пуснете кранчето за газта на кухненската печка, газовите молекули се разпространяват из цялата кухня. Ако смесите топла и студена вода, топлите и студените молекули на водата преминават през цялата смес. В резултат на това се получава хладка вода. Тези процеси са необратими. Газта никога не може да се върне в кранчето сама; хладката вода никога не може автоматично да се раздели на горещи и студени молекули.

Вторият закон на термондинамиката (наречен също “закон на разпадъка”) гласи, че всичко в света “се стреми” към възможно най-голям безпорядък. Това се отнася дори и за живите същества.

Затова живото същество се нуждае от много енергия, за да поддържа порядък в тялото си. Тялото непрекъснато работи и възстановява сложните молекули, от които се състои. Моментът, в който организмът преустанови да прави това, той умира, започва да гние, разлага се и се превръща в хумус. След това хумусът се разпада на “заряди свободни атоми”, които се отнасят от вятъра или водата. Атомите никога не се съединяват автоматично, за да образуват една молекула. молекулите никога не се съединяват автоматично, за да образуват жива клетка.

Нищо в природата не може да се противопостави на този закон на разпадъка. Единственият възможен начин да се създаде и запази редът във Вселената е чрез дейността на живите същества. Без живот пълен ред, ред от висок порядък, никога не може да възникне, нито да се поддържа.

Но как е могъл да възникне на Земята този сложен порядък на живота, след като той може да бъде създаден само от живот…, ако живот все още не е имало?

Има само една възможност: живият Бог е създал живота, Земята и цялата Вселена.

Източник: “Сътворение или Еволюция – яйце без кокошка”