ВЪЗКРЕСЕНИ В ХРИСТОС

“и да се намеря в Него, без да имам за своя правда оная, която е от закона, но оная, която е чрез вяра в Христа, то ест, правдата, която е от Бога въз основа на вяра, за да позная Него, силата на Неговото възкресение, и общението в Неговите страдания, ставайки съобразуван със смъртта Му” (Филипяни 3:9,10)

С посредничеството и помощта на Святия Дух, Бог извършва морално преобразяване в живота на Своите чада – промяна, която ги води до подобие на Христа.

Божието Слово съдържа нашата застраховка “живот”. Да се яде плътта и да се пие кръвта на Божия Син означава да се изучава Словото и да се пренасят в живота всички негови повеления, които да изпълняват с послушание. Онези, които се хранят по този начин, ще станат съучастници на Божественото естество и ще бъдат едно в Христа.