ВЪЗЛОЖИ ТОВАРА СИ НА ГОСПОДА

  “Възложи на Господа това, което ти е възложил и Той ще те подпре; Никога не ще допусне да се поклати праведният.” (Псалми 55:22)

Божието всевиждащо око е над теб. Ако поддържаш куража си и опреш себе си на Господната десница, ако уповаваш на твоя небесен Баща, така както малките деца се доверяват на родителите си, ако постъпваш справедливо и обичаш милостта, тогава Бог може и ще работи с тебе. Тогава сред всичките твои изпитания ти ще прославиш Бога, а Неговото обещание е сигурно: “Ония, които славят Мене, тях ще прославя Аз.” (1 Царе 2:30).