ВЪЗМОЖНО Е ДА НЕ ПОДОЗИРАМЕ НИЩО

Може да изглежда изненадващо, но докато артериите на дадена личност не се запушат 80 процента, просто няма никакви симптоми или признаци на някакво смущение. Доктор Кълър, ръководител на изследванията за настъпването на внезапна смърт в Балтимор,, откри, че 24 процента от изследваните случаи – жертви на сърдечни атаки – са потърсили лекар едва през седмицата, предшестваща атаката, а повечето са имали абсолютно чист здравен картон.

Тази болест започва да се развива в нашето общество още в късна детска възраст, а повечето сърдечни атаки стават още преди 60-годишна възраст. Аутопсиите разкриват, че ¾ от американските войници, починали по време на войната в Корея, са имали значително стеснени артерии. Тяхната средна възраст е била 22 години.

За твое здраве – д-р Ханс Дийл   Издателство ,,Нов живот“