ВЪЗПИТАНИЕ

 “И вие, бащи, не дразнете децата си, но възпитавайте ги в учение и наставление Господно.” (Ефесяни 6:4)

Господ иска от нас да постигнем такава религия в домашния си кръг, където страхът от Бога да се изявява благоговейно от цялото семейство. Когато родителите пренебрегнат отговорността към децата си и не успеят да ги възпитат според правилните принципи, на врага се дава възможност да завладее живота им. Деца на които се позволява пренебрежително отношение към авторитета на родителите, никога няма да бъдат щастливи. Първите години от живота са най-доброто време човек да бъде подготвен за небесното гражданство. Родители и младежи трябва да благодарят на Бога в молитва и хваление за привилегията да станат Божии чада и наследници на небесното царство.