ВЪЗПОЛЗВАЙТЕ СЕ ОТ ЕСТЕСТВЕНАТА ГРАДИНАРСКА СИСТЕМА НА ВАШИЯ МОЗЪК

Представете си мозъка като градина, само че вместо да отглеждате цветя, плодове и зеленчуци, отглеждате синапсни връзки между невроните. Това са връзките, по които преминават невротрансмитерите като допамин, серотонин и други. Глиалните клетки са градинарите на вашия мозък—те действат, за да ускорят сигналите между определени неврони. Но други глиални клетки са чистачи на отпадък, като изтръгват плевели, убиват вредителите, събират с гребла мъртви листа. Подкастрящите градинари във вашия мозък се наричат микроглиални клетки. Те подкастрят вашите синапсни връзки. Въпросът е, как разбират кои връзки да подкастрят? Учените едва започват да разгадават тази мистерия, но това, което знаят, е, че синапсните връзки, които започват да се ползват по-рядко, се маркират с протеин, C1q (както и други). Когато микроглиалните клетки разпознават тази маркировка, те се свързват с протеина и разрушават (т.е. подкастрят) синапса. Това е начинът, по който мозъкът освобождава физическо пространство, където да изграждате нови и по-силни връзки, за да имате възможност да продължавате да учите. За да се възползвате от естествената градинарска система на вашия мозък, просто мислете за нещата, които са от значение за вас. Вашите градинари ще укрепят едни връзки, а ще подкастрят онези, за които ви е грижа по-малко. Това е механизмът, по който помагате на градината на мозъка си да процъфти.

Битката за твоя ум (biblebg.com)