ВЪЗХИТА

“правдата Ти е като величествените планини; присъдите Ти са като голяма бездна; на човек и животно помагаш Ти, ГОСПОДИ!” Пс.36:6

Какво обновление и вдъхновение е за човека да се приближи до Бога чрез Неговите творения… Когато се възхищаваме на величавите Божии дела, ние започваме да ходим още по-близо с Него и можем да разговаряме с небесния ни Баща. Колко възвишена е честта, която небето ни оказва – да имаме Бога за свой Спътник и Гост.