ВЪН ОТ ХАРМОНИЯТА НА ВСЕЛЕНАТА

Същата сила, която поддържа природата, действа и в човека. Същите велики закони, които управляват както звездите, така и атома, контролират и човешкия организъм. Законите на човешкото тяло, които управляват действието на сърцето и регулират потока на живота, са законите на мощния Разум, управляващ душата. От Него произлиза целият живот. Само в хармония с Него може да се открие истинската сфера на действие. За всички неща в неговото творение условието е едно и също – живот, поддържан чрез приемането на живот от Бога; живот в хармония с волята на Твореца. Да се престъпва Божият закон – физически, психически или морален – това означава човек да излезе вън от хармонията на Вселената, да въведе несъгласие, анархия, гибел.

Ум характер личност” – III том  Издателство ,,Нов живот”