ВЪОБРАЖАЕМИ БОЛЕСТИ

След като сме направили всичко необходимо за правилната диагноза, консултации с лекар и предписани изследвания, ако не е установено заболяване, а не се чувстваме добре, може би трябва да извикаме на помощ волята:

,,Умът има нужда да бъде контролиран, защото оказва мощно влияние върху здравето. Често пъти въображението подвежда и когато му се поддаваме, причинява тежки форми на заболяване. Мнозина умират от болести, които в по-голямата си част са въображаеми.

Хиляди около нас са болни и умират. А биха могли да бъдат добре и да живеят, ако пожелаеха, но въображението им ги задържа. Те се страхуват, че ще се влошат, ако се трудят или ако правят упражнения, докато всъщност точно това е промяната, от която се нуждаят, за да бъдат добре. Без това те никога няма да се подобрят. Трябва да упражняват силата на волята, да се издигнат над своите болки и немощ, да се заемат с полезно занимание и да забравят, че имат болни гърбове, страни, дробове и глави. Занемаряването на активността на цялото тяло или на части от него ще доведе до болестни състояния. Неактивността на който и да е от органите ще бъде последвана от намаляване на мускулите по обем и сила и ще причини лениво кръвообращение“.

,,Ум, характер и личност” – Елън Уайт  Издателство ,,Нов живот”

Можете да купите книгата: https://newlife-bg.com/product-category/faith-spirituality/?product-page=2