ВЪОБРАЖАЕМИ ИЗПИТАНИЯ

Съгрешаваш и отричаш своя Спасител, като мислиш постоянно за мрачни неща и си измисляш различни изпитания и проблеми. Пренасяш утрешните трудности в днешния ден и по този начин с тези въображаеми изпитания натоварваш и своите близки. Скъпоценното благодатно време, което Бог ти е дал, за да вършиш добро в Негово име и да богатееш с добри дела, използваш по много неразумен начин, като размишляваш върху бъдещи злочестини или строиш въздушни кули. Позволяваш въображението ти да се занимава с въпроси, които няма да те облекчат или ощастливят. Постоянните мечти ти пречат да добиеш солиден, здрав, интелигентен опит в Божиите неща и да се подготвиш морално за по-добрия живот. Не позволявай на ума си да се изпълва с мисли, от които няма да имаш никаква полза. Необходимо е да изследваш Писанията всеки ден и да изпълняваш всекидневните си задължения, които досега може би са ти изглеждали отегчителни, но те все пак трябва да бъдат извършени от някого.

Съкровища от свидетелства – том I