ВЪОБРАЖЕНИЕТО МОЖЕ ДА ЛЕКУВА

Въображението може драматично да промени нашето емоционално състояние.Това може да предизвика нови решения, които да отхвърлят ниското ни самочувствие и отрицателна самопреценка и да подкрепят психичното ни развитие.  Бихме могли да си представим отделни картини, например разходка в гора или по брега на река, или на морския бряг – всяко спокойно, тихо преживяване. Това е един от начините да се постигне мир и покой, когато сме възбудени или неспокойни.  Хора, които действат с въображението си при тези обстоятелства, могат отново да изпитат същите чувства, изпитвали ги някога в живота си. По време на въображаемите разходки в умовете им възникват несъзнателно буквално същите усещания за спокойствие и мир, които са изпитали тогава.

Псалмите и притчите на Исус ни дават богата колекция на картини от живота, които да си представяме.  Исус използваше щедро въображението в земната си служба. Интимната връзка с Исус дава много силни преживявания, които стават част от нашия ум. Възкресяването на тези преживявания чрез въображението ще изпари всеки заплашващ облак. Както някой е казал: ,,Ние няма от какво да се страхуваме в бъдещето, освен от това да не забравим пътя, по който Бог ни е водил в миналото.“

,,Възстановяване на увредения мозък“   Издателство ,,Нов живот“