ВЪПРОС НА ГЛЕДНА ТОЧКА

Разправяха, че бил луд, въпреки твърденията му, че е щастлив. От доста време вече бил в затвора и обичал да гледа навън през решетките на тясното прозорче в килията. Всеки ден в един и същи час поглеждал навън и всеки път, когато видел хора да минават покрай прозореца, избухвал в неудържим, гръмогласен смях.

Надзирателят бил силно учуден. Един ден не издържал и попитал затворника :
– Ей, на какво толкова се смееш всеки ден?
На което затворникът отговорил, сочейки прозореца:
– Как на какво се смея? Ти сляп ли си? Смея се на всички хора навън. Не виждаш ли, че са затворени зад тия решетки?