ВЪПРОС НА ИЗБОР

Има хора, убедени, че радостта и щастието сполетяват хората на случаен признак; че те се влияят от обстоятелствата или са въпрос на късмет. Но по-често радостта и щастието са въпрос на личен избор. Да бъдете щастливи е една от възможностите. Някои хора предпочитат да са нещастни, но всеки може да избере да бъде оптимист и да се наслаждава на разумно щастлив живот. Простичките решения, ако са взети с твърдост, могат да осигурят много голямо вдъхновение и да предотвратят разочарованието. Ето някои примери за неща, които можете да си повтаряте: „Реших да бъда щастлив”; „Днес ще бъда доволен и няма да позволя да ме обземе обезсърчение”; „Ще гледам от светлата страна на нещата”; „Дори шефът ми да се опита да съсипе деня ми, аз няма да си позволя да се ядосам”.  Да бъдете щастливи и да се наслаждавате на живот, изпълнен със задоволство и оптимизъм, е желана цел. Тя се постига по лична инициатива на всеки човек.

Оптимистичните мисли са прекрасен вариант за съхраняване на умственото ни здраве и постигане на целите ни. Но ние не можем да вярваме, че всичко се решава само чрез мислите. Оптимизмът, колкото и да е полезен, е ограничен при определени обстоятелства: смъртта на любим човек, природно бедствие или сериозна медицинска диагноза. На практика е невъзможно да имаме оптимистични мисли, когато сме много огорчени или в състояние на криза. Позитивните мисли могат да станат дори измамни и в някои случаи да ни подтикнат да изгубим от погледа си определени тъжни реалности.

,,Силата на надеждата“  Издателство ,,Нов живот“

P.S. Не можем да си забраним да бъдем тъжни, когато ни сполети криза, но можем да се научим да виждаме добрата страна на обичайните събития от ежедневието ни. Монетата винаги има две страни.