ВЪПРОС НА ОТНОШЕНИЕ

Един фермер бил известен със своя негативизъм. Веднъж негов съсед спрял пред нивите му и отбелязал колко чудесна е реколтата му.

  • Сигурно си изключително щастлив, че имаш такава богата реколта тази година – казал той.

Фермерът отговорил:

  • Ами да, изглежда доста добра. Но от друга страна изобил­ната реколта изтощава много почвата.