ВЪПРОС НА ПЕРСПЕКТИВА

Въпрос: Кога птичката е по-голяма от планината?

Отговор: Когато птичката е по-близо от планината.

Понякога проблемите, изправени пред нас, изглеждат тол­кова огромни, а Бог ни се струва далечен и недостижим. Но така, както птицата никога не е по-голяма от планината, никой проблем не е по-голям от Бога. Всичко е въпрос на промяна на перспективата.