ВЪРВЕТЕ В НЕГОВИЯ ПЪТ

“Пътят Господен е крепост за непорочния и съсипване за онези, които вършат беззаконие” (Пр.10:29).

Бог ще почете и издигне всяка търсеща душа с искрено сърце, която се стреми да Го следва, като се усъвършенства в Христовата благодат. Той никога няма да остави, нито да забрави смирената душа. Вярваме ли, че Той ще работи в сърцата ни? Че ако Му позволим, ще ни направи чисти и свети чрез изобилната Си благодат, правейки ни годни да бъдем Негови съработници? Можем ли с остър и осветен ум да оценим силата на Неговите обещания и да ги изискваме за себе си – не защото сме достойни, но защото с жива вяра получаваме Христовата правда?

Няма нищо по-велико и по-могъщо от Божията любов за онези, които са Негови деца.