ВЪРНИ СЕ ПРИ СЪЗДАТЕЛЯ СИ

Бродил ли си далече от Бога?… Стани и иди при Своя Баща. Той ще те посрещне още по пътя. Дори да си направил и една-единствена стъпка към Него в покаяние, Той ще побърза да те обгърне в Своите ръце на безкрайна любов. Ухото Му е отворено към вика на каещата се душа. Още най-първия подтик на сърцето към Бога му е познат. Няма произнесена молитва, колкото и колеблива да е, нито пролята сълза, колкото и тайно да е била отронена, нито появил се стремеж към Бога, колкото и колеблив да е бил, без Божият Дух да се е втурнал да ги посрещне и удовлетвори с необходимото. Даже преди да се произнесе молитвата или да стане известен копнежът на сърцето, от Христос излиза благодат, която да се съедини с благодатта, действаща в човешката душа.
,,Обещания за последните дни“  Издателство ,,Нов живот“