ВЪРНИ СE!

 

На архипелага Фиджи съществува следната традиция: Когато някой умре, този, който е претърпял загуба, се покатерва на дърво и започва да вика името на покойника и казва същевременно с плачевен глас: “Върни се! Върни се!” Но опечаленият не чува нищо друго освен ехото на думите си и така продължава до залез слънце.

Въпреки, че християните тъгуват, когато им бъде отнет любим човек, те не скърбят толкова, колкото тези, които нямат надежда. Те знаят, че починалите в Христа са у дома и ще бъдат възкресени в безсмъртие. Те очакват второто пришествие на Христос, на светлата Утринна звезда. Техният изпълнен с копнеж вик е: “Върни се, върни се, Господи Исусе!” Те са убедени, че Бог в славния ден на възкресение ще съживи отново техните възлюбени, умрели в Христос при звука на тръбата. И това може да се случи всеки момент. Може би днес! Нека се насърчаваме с тези думи. Да внимаваме животът ни като християни да е такъв, че да бъдем готови да го посрещнем.

“Първо ще възкръснат мъртвите в Христос; после ние, които сме останали живи, ще бъдем грабнати заедно с тях в облаците да посрещнем Господа във въздуха и така ще бъдем винаги с Господа.”  1 Солунци 4:16-17

“Ела, Господи Исусе!”  Откровение 22:20