ВЪРХЪТ НА ПРИОРИТЕТИТЕ В ЖИВОТА

„Но първо търсете Неговото царство и Неговата правда; и всичко това ще ви се прибави“ (Мат. 6:33).

Това е първата и най-голяма цел – небесното царство, Христовата правда. Другите цели, определени да бъдат достигнати, трябва да бъдат второстепенни спрямо тази.

Сатана иска да представи пътя на светостта като много труден, докато пътеките на светските удоволствия са постлани с цветя. Изкусителят ще иска да подреди света с удоволствията му и да го представи пред вас с примамлива, но фалшива красота. Гордостта е една от най-силните черти на покварените ни естества и той знае, че по този начин може успешно да ни привлече. Чрез своите пратеници той ще ви ласкае. Вие ще получите похвала, която да задоволи гордостта ви и ще поощри у вас самолюбието и себеоценяването, и ще се замислите, че с тези преимущества и влечения ще е много трудно за вас да излезете от света, да се отделите, за да станете Христови. Имайте предвид, че земните удоволствия имат край и че това, което посеете, също и ще пожънете. Твърде ценни ли са за теб личните влечения, способности или таланти, за да не бъдат отдадени на Бога – Автора на твоето съществуване, Който се грижи за теб всеки миг. Твърде ценни ли са за теб качествата ти, че да не можеш да ги отдадеш на Него?

Младите твърдят, че се нуждаят от нещо, което да съживява и забавлява ума. Забелязах, че има интерес към индустрията, удовлетворение от преследване на живот на ползотворност. Някои все още настояват, че трябва да имат нещо, към което умът може да се обърне за облекчение и ободряване сред грижите и тежкия труд. Християнска надежда е точно това, от което имаме нужда. За вярващия религията ще се окаже утешител, сигурен водач към Извора на истинското щастие. Младите трябва да изучават Божието Слово и да се отдават на размишления и молитва, за да разберат, че свободните им мигове не могат да бъдат по друг начин по-добре оползотворени.

Млади приятели, трябва да отделите време, за да проверите дали сте в Божията любов. Бъдете усърдни да направите влечението и избора си безопасни.

„Първо търсете Божието царство и Неговата правда.“ Направете това първо и последно. Търсете най-искрено да познаете Онзи, Чието правилно познание е вечен живот. Христос и правдата Му е спасението на душата.