ВЪРШЕНЕТО НА ДОБРО УКРЕПВА ЗДРАВЕТО

Всеки лъч светлина, пръснат върху другите, ще рефлектира върху собствените ни сърца. Всяка добра и съчувствена дума, изговорена на скърбящите, всяко действие за облекчаване на потиснатите и всеки дар за нуждата на ближния, извършени за Божия прослава, ще донесе благословения и за дарителя. Онези, които живеят по този начин, са послушни на небесния закон и ще получат Божието одобрение. Удоволствието от вършенето добро за другите придава топлина на чувствата, когато се възприема от нервната система. Съживява кръвообращението и съдейства за умственото и физическото здраве.

,,Ум, характер и личност“ – Елън Уайт   Издателство ,,Нов живот“