ВЯРАТА В ХРИСТОС ОЗНАЧАВА ВЕЧЕН ЖИВОТ

 

„Който вярва в Сина, има вечен живот.“ (Йоан 3:36)

Когато човек се предаде на Христос, нова сила завладява обновеното сърце. Настъпва промяна, която човек не би постигнал сам за себе си. Това е свръхестествено дело, внасящо свръхестествен елемент в човешкото естество. Душата, предадена на Христос, става Божия собствена крепост, която Той брани в един разбунтуван свят; и намерението Му е ничия друга власт да не бъде позната в нея, освен Неговата. Така тази душа, станала притежание на небесните сили, е непревземаема за нападките на Сатана.

Христос е готов да ни даде на разположение цялата небесна сила. Той познава всяко изкушение, достигащо до човека, познава и способностите на всяко човешко същество. Привлича силите му. Вижда настоящето и бъдещето и изявява пред ума задълженията, които трябва да се изпълнят. Настоява да не се позволява на обикновените, земните неща да имат такова омайващо влияние, че вечните реалности да бъдат изгубени от поглед.

Даровете на Божията благодат чрез Христос са безплатни за всеки. Човек може да погине единствено поради своя собствен избор. Бог изявява в Словото Си условията, според които всяка душа ще бъде избрана за вечен живот – послушание на заповедите Му чрез вяра в Христос. Бог избира характера, който е в хармония с Неговия закон. И всеки, достигнал стандарта на това Негово изискване, ще има достъп до царството на славата. Самият Христос казва: „Който вярва в Сина, има вечен живот“.

Какво възвишено положение е да се идентифицираш с Този, Който е самото съвършенство, Който наистина е Величието на небето, а в същото време толкова много ни обича в нашето паднало състояние, че никой език не може го изрази! Заради нас Той съблече царската Си одежда, слезе от небесния трон и облече Своята Божественост със смирение. Стана един от нас, но без грях, за да бъде животът и характерът Му пример за подражание на всички! За да имаме скъпоценния дар на вечния живот.