ВЯРАТА В ХРИСТОС=ВЕЧЕН ЖИВОТ

“Който вярва в Сина, има вечен живот” (Йоан 3:36).

Когато човек се предаде на Христос, нова сила завладява обновеното сърце. Настъпва промяна, която човек не би постигнал сам за себе си. Това е свръхестествено дело, внасящо свръхестествен елемент в човешкото естество. Душата, предадена на Христос, става Божия собствена крепост, която Той брани в един разбунтуван свят; и намерението Му е ничия друга власт да не бъде позната в нея, освен Неговата. Така тази душа, станала притежание на небесните сили, е непревземаема за нападките на Сатана.