ВЯРАТА Е КЛЮЧЪТ

Чрез вярата ние получаваме благодат от Бога, но вярата не е наш Спасител. Тя няма никаква заслуга. Тя е ръката, с която ние се хващаме за Христос и чрез която ние си присвояваме Неговите заслуги, лекарството на греха. Бог прави така, че чрез ръката на вярата ние се хващаме силно за божествеността на Христа, за да достигнем съвършенството на характера. Вярата вижда Исус нашият Посредник, стоящ отдясно на Бога. Днес Той стои пред олтара на милостта, представящ пред Бога молитвите на тези, които желаят Неговата помощ.

Когато искрените смирени молитви на грешника се издигат към трона на Бога, Христос ги смесва със заслугите на Своя собствен живот и със съвършеното Си послушание ги поднася като благоухаен тамян на Отца. Исус се е ангажирал да се застъпва в наша полза, а Отец винаги слуша Сина.