ВЯРА

“Истина ви казвам: който каже на тази планина: Вдигни се и се хвърли в морето! — и не се усъмни в сърцето си, а повярва, че онова, което казва, се сбъдва – ще му се сбъдне, каквото и да каже.” Марк 11:23

Какво е крепяло християните във всяка епоха, сред укорите, изкушенията и страданията? Чистата, уповаваща вяра, непрекъснато упражнявана, за да се разбере каква е истината, която освещава получателя й. Пълното предаване на душата в ръцете на Бога при всяко и всички обстоятелства, като на Един, Който никога не би предал тяхното доверие.