ВЯРА И ДЕЙСТВИЕ

 “Но и вие свидетелствувате, защото сте били с Мене отначало.” (Йоан 15:27

Непредупредените души бързо се превръщат в играчка за Божия противник. Сатана ги примамва в множество най-различни форми на заблуждение и себеугаждане. Мнозина търсят модното и смайващото; техните умове са далеч от Бога и истината на Неговото слово. В същото време, врагът както никога досега работи за завладяването на умове и души, затова ние трябва да се трудим все по-усилно както в големите пътища така и в малките пътеки. С прилежание и заинтересованост трябва да прогласяваме последната вест на милост сред градовете, околните селища и най – малкото заселено място. Божията вест трябва да достигне всяка обществена класа. В тази своя работа ще се срещнем с различни народи и националности, но нито една от тях не бива да бъде подмината. Исус беше Божият дар за целия свят – тук няма привелигирован народ или класа. Неговата спасяваща благодат обгръща цялата земя. Всеки който пожелае, може да пие от водата на живота безкористно. “Всеки, който призове Господното име ще се спаси” /Римляни 10:13/. Но предстои голяма и сериозна работа.