ВЯРА И ДЕЛА

“Стойте в Мен, и Аз във вас. Както пръчката не може да даде плод от само себе си, ако не стои на лозата, така и вие не можете, ако не стоите в Мен.” Йоан 15:4

Ако на практика прилагаме поученията, които Той ни е дал в Своето слово, тогава тези принципи ще станат част от живота ни. Това означава да се храним с плътта на Христа и да пием Неговата кръв. В този свят трябва ежедневно да се приготвяме за живота на небето, и когато се присъединим към небесното семейство, ние няма да учим нови уроци, а ще имаме продължението на онези, които Христос даде на учениците Си, когато живя сред тях на земята.