ВЯРА И СЛУШАНЕ

 “Защото на нас се донесе едно благовестие, както и на тях; но словото, което те чуха, не ги ползува, понеже не се съедини чрез вяра в ония, които го чуха.”
(Евреи 4:2)

Животът е свещено богатство … Христос ни е дал настоящето време, през което да се приготвим за нашия небесен дом. Решението на Съдията на всемира във всеки отделен случай ще съответствува на начина, по който човек е живял своя живот през времето за подготовка. Трябва да разберем колко се нуждаем от упражняването на онази вяра, която е приемлива за Бога – вярата която действа чрез любов и очиства душата. Без вяра е невъзможно да се слуша Словото по такъв начин, който да принася плодове.

Ако не съчетаем вярата с нашето слушане на словото, ако не приемем истините, които чуваме като послания на небето, които трябва да се изучават с внимание, да бъдат “изядени” от душата и асимилирани в духовния живот, тогава ще загубим впечатлението от Божия Дух. Ние просто не разбираме от опит какво означава да намериш покой чрез приемането на Божествените уверения на словото.