ВЯРА КОЛКО СИНАПЕНО ЗЪРНО

 

Една църква, в една северна страна, била построена до една малка планина, по скоро хълм. Църквата имала малък паркинг, който обаче станал много тесен, защото започнали много хора да я посещават – за слава Божия! Нямало как да разширят паркинга, защото този хълм пречел.

Пастирът на църквата една вечер прочел следното от Библията:

Лука 17:6

„А Господ рече: Ако имате вяра колкото синапово зърно, казали бихте на тая черница: Изкорени се и насади се в морето, и тя би ви послушала.“

И казал:

  • Братя и сестри, ние имаме ли вяра колко синапено зърно?

Хората му казали:

  • Имаме !
  • Добре тогава, хайде да заповядаме на тая планина да се маха, защото пречи!

Затворили очи и започнали да се молят и да заповядват на планината да се маха. Отворили очите и какво да видят – планината си била все още там!

Пак се молили и заповядвали, а планината си била пак там. Това било във сряда.

В четвъртък по настояване на пастира пак се молили за планината да се маха в морето! Но тя пак си стояла там!

В петък никой не отишъл в църквата, понеже си помислили, че пастирът е луднал нещо с това негово желание тая планина да се маха оттам! Но пастирът се молил сам.

В събота позвънил телефонът в дома на пастира. Обадили се от една фирма, която искала да построи своята сграда точно на мястото на хълма – била закупила земята на този хълм. Помолили църквата да позволи да ползват паркинг, а в замяна те ще изградят един общ голям паркинг, който да обслужва и тяхната сграда – църквата.

В понеделник дошли багерите и за една седмица планината я нямало, а скалите и пръстта и били насипани в морето за увеличаване на площта на една ферма, която ги купила.

Сграда за един месец била построена, както и огромен паркинг изграден. Така планината се насадила в морето, точно според изговорената заповед по Словото Божие!