ВЯРА, КОЯТО ДЕЙСТВА

„А краят на всичко е наближил; и тъй, живейте разумно и трезвено, за да се предавате
на молитва“ (1 Петр. 4:7).

Вярвате ли, че краят на всичко е много близо, че сцените на историята се разиграват
бързо? Ако е така, изявете вярата си чрез своите дела. Човек изявява всичката вяра,
която има. Някои мислят, че имат голяма вяра, но дори да имат някаква, тя е мъртва,
защото не е подхранвана от дела. „Вярата, когато е сама без дела, е мъртва”. Твърде
малко са онези, които имат действителна вяра, която работи с любов и очиства
сърцето. Но всички, които са счетени за заслужаващи вечния живот, трябва да добият морална пригодност за него. „Възлюбени, сега ние сме Божии синове и все още не е явно какво ще бъдем, но знаем, че когато това се изяви, ние ще бъдем подобни Нему и ще го видим, както е. И всеки, който има тази надежда в себе си, очиства (…)“ Това е работата, която ви предстои.
Трябва да преживеете умъртвяването на „аз”-а и да живеете в Бога. „Ако бъдем
възкресени с Христос, търсете горните неща, където Исус стои отдясно на Бога.“ Не
трябва да обръщаме внимание на това какво казва „аз“-ът. Гордост, себелюбие,
егоизъм, скъперничество, подчинение на страстите, любов към света, злоба,
подозрение, ревнивост – трябва да бъдат победени и характерът – осветен завинаги.
Когато Христос се яви, няма да поправи тези зли черти и тогава да даде морална
достатъчност за небето. Подготовка за всичко трябва да бъде направена преди
идването Му. Би трябвало мисълта за това: „Що да сторя, за да се спася?“, „Какво
трябва да направя, за да бъда одобрен от Бога?“, да е предмет на разсъждения,
изучаване и усилено търсене.
Когато сме изкушавани да роптаем, да критикуваме, да изпадаме в безпокойство, да
се дразним, наранявайки онези, които са около нас, и по този начин наранявайки
нашата собствена душа, нека си зададем дълбокия, потресаващ въпрос: „Ще стоя ли
без петно и бръчка пред Божия престол?”. Единствено безгрешните ще бъдат там.
Нито един няма да бъде в небето, когато сърцето му е изпълнено със смет от земята.
Всеки дефект от морален характер трябва да бъде премахнат, всяко петно – изчистено чрез пречистващата Христова кръв и всички лишени от любов черти на характера – преодолени.