ВЯРА, КОЯТО ОЧИСТВА ЖИВОТА

„Но ти, човече Божи, бягай от тези неща и следвай правдата, благочестието, вярата, любовта, търпението, кротостта. Подвизавай се в доброто войнстване на вярата; хвани се за вечния живот, на който си бил призван, като си направил добрата изповед пред мнозина свидетели.“ (1Тим.6:11,12)

Мнозина проповядват, че всичко необходимо за спасението е да вярваш в Исус, но какво казва Словото на истината? „Вяра без дела е мъртва“ (Яков 2:26). Трябва да се „подвизаваме в доброто войнстване на вярата, да се хванем за вечния живот“, да вземем кръста си, да се отречем от себе си, да се борим против плътта и да вървим ежедневно по стъпките на Изкупителя.

Фатална грешка е да се мисли, че няма нищо, което да се направи, за да се сдобием със спасението. Трябва да сътрудничим на небесните ангели. Има кръст, който трябва да се носи по пътеката, стена, която да се измери, преди да влезем във вечния град, стълба, която да бъде изкачена, преди да стигнем до бисерните порти. И когато осъзнаем своята неспособност и слабост, и извикваме за помощ, небесен глас ще слезе над нас от небесните висини, за да ни каже: „Хвани се за силата Ми“ (Ис.27:5).

Великата борба, която бушува между Христос и Сатана, се подновява за всяка душа, която напуска черното знаме на принца на тъмнината, и се присъединява към окървавеното знаме на Княз Емануил. Лукавият ще използва най-фината измама, за да отклони от верността им тези, които са предани на Небето. Затова трябва да вложим всички свои сили в служба на Бога и тогава ще бъдем опазени от падане в клопката на врага.

Всяка линия на поведение, която отслабва нашите физически или умствени сили, ни прави негодни да служим на Създателя си. Нужно е да обичаме Бога с цялото си сърце и ако гледаме единствено на Неговата слава, ще ядем, пием и ще се обличаме със страхопочитание към Божествената Му воля. Всеки човек, който истински осъзнава какво означава да си християнин, ще очиства себе си от всяко нещо, което го прави слаб и го омърсява. Всичките му житейски навици ще са в съгласие с изискванията на Словото на истината. И не само ще вярва, но и ще изработва спасението си със страх и трепет, поддавайки се на променящата сила на Светия Дух.