ПОЛУЧАВАМЕ ВЯРА, ДЕЙСТВАЩА С ЛЮБОВ

“Понеже в Христос Исус нито обрязването има някаква сила, нито необрязването, но вяра, която действа чрез любов” (Гал.5:5).

Когато представяме молбите си пред Господа, това трябва да става със смирение, без изтъкване на висши постижения, но с истински глад в душата за Божието благословение. Христос вече знае какво има в сърцето. Трябва да идваме с вяра, за да чуе и отговори на молитвите ни; защото „онова, което не е от вяра, е грях“. Истинската вяра е тази, която действа чрез любов и очиства душата. Живата вяра е действена. Ако отидем в градината и видим, че в растенията липсва жизнен сок, че няма свежи листа, нито плодни пъпки или цвят, няма никакви следи на живот в стъблото или клоните – тогава бихме казали: „Растенията са мъртви. Изкоренете ги от градината, защото са безполезни“. Същото се отнася и за хората, които изповядват християнството, а нямат никаква духовност в себе си. Ако няма следи от религиозен живот, ако няма спазване на Божиите заповеди, тогава е очевидно, че няма пребъдване в Христос – живата Лоза.