ВЯРА ОТ ЛЮБОВ

“Както Отец възлюби Мен, така и Аз възлюбих вас; стойте в Моята любов” Йн.15:9

Без постоянната помощ, която идва само от Бога, дори тези, на които се гледа като на изтъкнати във вярата, са в опасност от падане в греховете, приготвени от Сатана за обезславянето на Бога. Помнете всички вие, които претендирате, че сте вярващи:Само когато имате в себе си онази вяра, която действа от любов и очиства душата, само когато носите радостта от Христовото спасение в сърцето – едва тогава ще можете да довеждате грешници към покаяние и реформиране! Истинския вярващ не само се съгласява с истината, но и вярва и прилага в живота си. Той не намира удовлетворение, докато не получи до себе си Божието присъствие – силата за вършене добро в света!…