ВЯРВАМ В БОГА , ЗАЩОТО МОЖЕ ДА СЕ НАМЕРИ

Искайте, и ще ви се даде.
Търсете, и ще намерите.
Хлопайте, и ще ви се отвори.
Исус

Намираме се в особена, специална област. Тази на практичната вяра. Правим решителна крачка. Смело напускаме мъглявия мироглед на общата, сива маса. Досегашните размишления бяха само основа, подготовка на настоящата, най – важна точка. Бог може да се намери.
Целта на Християнството не е да подчини мисълта ни на някакво непонятно учение, а да ни свърже живо с Бога чрез лично общение с Него. Най – великите факти и истини в живота приемаме не толкова чрез размишления, аргументи и спорове, колкото чрез лична опитност.
И великият Кант изповядва: “Отказваме се от това, да доказваме Бога, обаче толкова усърдно се стараем да Го обхванем. Не ни е дадено да познаем Бога чрез понятия. Не е така, обаче с то преживяването на сърцето.”