ВЯРВАЩАТА МЕЧКА И ПРОФЕСОРЪТ АТЕИСТ

Веднъж един биологатеист минавал през гората, размишлявайки за товаколко удивителен свят ни е подарила еволюцията. Но изведнъж потокът от мислите му бил прекъснат от силно ръмжене. Той се обърнал и видял огромна мечка.

Професорът се затичал, но било невъзможно да избяга от звяра. Той се спънал и паднал. Следващото нещо, което той видял, била огромната мечка, която се опряла с едната лапа на гърдите му, размахвайки другата, за да нанесе смъртоносен удар.

С ужас в очите професорътатеист извикал: “Боже, помогни ми!”

След това времето внезапно спряло. Мечката замръзнала. Гората замлъкнала. Лицето на биолога било озарено от ярка светлина и се чул глас от небето:

През всичките тези години ти отричаше съществуването Ми и твърдеше пред студентите си, че Мен ме няма. Но сега, в тази ужасна ситуация, ти разчиташ на Моята помощ. Може ли във връзка с това да започна да те считам за вярващ човек?

Професорътатеист погледнал към небето и отговорил:

Ако сега кажа, че съм станал християнин, би било лицемериеНо може би ти ще можеш да направиш така, че тази мечка да постъпи по християнски?

Добреказал гласът.

Ярката светлина изчезнала и звуците на гората отново зазвучали. Мечката седнала до професора, събрала лапите си за молитва, навела глава и казала:

Господи, благодаря Ти за тази храна, която Ти милостиво ми изпрати днес!