ВЯРНАТА ПОСОКА

“Не любете света, нито каквото е на света. Ако люби някой света, в него няма любов към Отца.”
(1 Йоаново 2:15)

Винаги помнете, че като се подготвяте за небесното царство, вие подготвяте и останалите. Писанието казва: “Направи пътеките пред нозете си прави, да не би онези, които куцат, да се отклонят от пътя.”

Дотогава, докато работим с Христовите работници и се държим за десницата на Всемогъщия ние сме в безопасност, но веднага щом се отпуснем от спасителната Му опора и започнем да уповаваме на човешки същества, ние изпадаме в голяма опасност.

Още днес, сега, Господ иска от нас да достигнем една по-висока мярка в израстването – по-висока от всичко, което сме постигнали в миналото. Ден след ден трябва да напредваме нагоре, само нагоре, докато за нас като народ се каже: “Вие се изпълнихте съвършено с Неговата пълнота.”