В БЕЗОПАСНОСТ

Преди няколко години в една зоологическа градина в Калифорния се случило нещо, което предизвикало суматоха. Пазачът очевидно не бил затворил вратата на клетката достатъчно внимателно, така че на лъва се бе удала възможност да излезе от нея. Страшна паника обзела посетителите на зоопарка, които ужасени се разтичали на различни страни. Един младеж, който бил в непосредствена близост до вратата на клетката и го грозяла най-голяма опасност, обаче запазил присъствие на духа в тази ситуация. Той бързо се скрил в нея, затворил вратата отвътре и бил в безопасност.

Вие също, без може би да го осъзнавате, се намирате в опасност, като този младеж. Дяволът, заклетият враг на душата, обикаля насам-натам и се стреми да изпраща хората, включително и Вас, във вечно осъждение. Всеки момент може да се реши каква ще бъде Вашата съдба през вечността след като приключи живота ви на земята. Вратата, зад която Вие самите можете да намерите защита, е все още отворена. Тя е съвсем близо до Вас. Исус Христос Ви казва: “Аз съм вратата: ако някой влезе през Мене, ще бъде спасен.” Само зад тази врата сте в пълна безопасност. Не се колебайте, елате при Господ Исус, за да се спасите. Скоро ще настъпи време, в което хората ще се опитват да влязат през нея, но няма да могат, защото ще бъде заключена. На изпълнения със страх вик на останалите отвън: Господи, Господи, отвори ни; тогава ще има само един отговор: “Истина, истина ви казвам, не ви познавам.” Искате ли да сте един от тях?