В БОЛЕСТ И ЗДРАВЕ

Ако положим вярата си във всемогъщия Създател, тогава всичко е възможно. И не защото нашата вяра е голяма, а защото Бог е велик.  Библията ни казва, че Той  предлага най-съвършения дар. Своя единствен по рода Си Син, за да ни избави от трагедията на греха. Чрез Личността на Исус Христос Бог-Отец жертва всичко – дори Небето. Не задържа нищо за себе си, понеже ние сме в нужда.

Апостол Павел говори за тази благоговейна щедрост: ,,Онзи, Който не пожали Своя Син, но Го предаде за всички ни, как няма да ни подари заедно с Него и всичко?“ (Римляни 8:32)

Посредством дара на Онзи, Който Му е най-скъп, Той безвъзмездно ще ни предостави всичко. Това е Бог, на Когото можем да се доверим. Можем да имаме абсолютно доверие в Него в болест и здраве. Завършекът и изцелението са Негово дело!

,,Здраве от сътворението“  Издателство ,,Нов живот“

Можете да купите книгата: https://newlife-bg.com/product-category/health/