В ДНИ НА РАЗОЧАРОВАНИЕ

В опитността на всички настават периоди на болезнено разочарование и крайно обезсърчение—дни, когато тъгата е отреденият ти дял, така че е много мъчно да повярваш, че Бог е все още мил благодетел към Своите земни деца; дни, когато безпокойството изтормозва душата дотам, че смъртта става по-желателна от живота. Именно тогава мнозина престават да държат Бога и биват докарвани в робството на съмнението, робията на неверието. Ако в такива моменти бихме могли да съзрем с духовно проницание значението на Божието провидение, щяхме да видим ангели, които се опитват да ни избавят от самите нас, борейки се да закрепят нозете ни върху фундамент, който е по-твърд от вечните хълмове, и една нова вяра, нов живот би избликнал в съществуване. Mакар и изтощен от живота, на Йов не бе позволено да умре. Пред него бяха посочени възможностите в бъдещето, като му бе дадена вестта на надежда: „Да! Утвърден ще бъдеш и няма да се боиш: Защото ще забравиш своето окаянство и ще го помниш като оттекли води, защото има надежда.”

Битката за твоя ум (biblebg.com)