В ДОБРИ КОМБИНАЦИИ

На едно хранене не бива да се смесват много храни, защото това води до преяждане и причинява лошо храносмилане.

Не е добре да се ядат едновременно плодове и зеленчуци. При проблеми в храносмилането се получава болезнено натоварване. Добре е при едно ядене да се приемат само плодове, а в друго ¬ зеленчуци.

Не трябва ден след ден на масата да се поставят едни и същи храни, приготвени по един и същи начин. Храната се приема с по-голямо удоволствие и дава по-добри резултати, когато е разнообразна.

,,По стъпките на великия Лекар“  Издателство ,,Нов живот“