В ИМЕТО НА ИСУС

Да се молим в името на Исус това е повече и по-хубаво от споменаването на Неговото име в началото и края на молитвата. Това означава да се молим в чувството и Духа на Исус, напълно вярващи в Неговите обещания, почиващи на Неговата благодат и вършещи Неговите дела.

Учениците трябваше да вършат делата си в името на Исус Христос. Всяка тяхна дума, всяко тяхно дело трябваше да фиксира вниманието върху Неговото име, защото то притежаваше жизнена мощ, чрез която грешници биваха спасени. В Негово име те представяха техните настойчиви молби на Отца, за да им бъде отговорено. Всичко в Неговото Царство трябва да носи Негово име и адрес. “Искайте в моето име”, ни каза Исус. Това ще направи ефикасни вашите молитви и Отец ще Ви даде богатствата на Своята благодат. Искайте и ще получите, та вашата радост да бъде съвършена. Отправяйте Вашите молитви към Отца в името на Исус. Бог ще почете името на Своя Син.

“Ако искаме нещо според Неговата воля, слуша ни… Каквото и да Му поискаме, знаем че получаваме”.

1Йоан 5:14,15