В НЕГОВИЯ ОБРАЗ

“А ние всички, с открито лице, гледайки като в огледало Господната слава, биваме преобразявани в същия образ от слава в слава, като от Господния Дух.” 2Кор. 3:18

Трябва да вярваме и обичаме истината заради Христа. Да се издигаме все по-високо в чистота и познание, защото сме Христови свидетели. Затова нека да не говорим за трудностите и да не мислим за изпитанията си, а да се приближим при Господа Исуса Христа, Който е Начинателят и Усъвършителят на нашата вяра. Ние се преобразяваме в Неговия образ, когато гледаме на Него, когато се учим от Него и говорим за Него.