В ОНЗИ ДАЛЕЧЕН ПЕТЪК

В онзи съдбоносен петък, на върха на онзи хълм няма нито един-единствен човек, който моли да бъде опростен, с изключение на умиращия разбойник в края на деня. Никой от подиграващите се римски войници, никой от проклинащите наблюдатели, никой от високомерните духовници – никой, с изключение на един обикновен крадец не моли за прошка. И все пак от Своя кървав кръст Исус поглежда надолу към непокаяната тълпа и прошепва молитвата Си: Отче, прости им! Те не знаят какво правят.” Убиват Него – Невинния – и все пак молитвата Муза тях е тихото ,,Прости им”.

Тази Христова молитва за враговете Му обхваща целия свят. Включва всеки грешник, който е живял или ще живее от началото на света до края на вековете. Всички са виновни за разпъването на Божия Син. На всички се предлага даром опрощение. ,,Който иска”, може да се примири с Бога и да наследи вечен живот.

Схванахте ли го? Вие и аз – всички ние, целият свят, цялата човешка раса – всички ние сме били опростени в онзи далечен петък!

,,Преживяване на Божията любов”   Издателство ,,Нов живот”