В ОСНОВАТА НА БЕЗБОЖИЕТО ЛЕЖИ НЕЗНАНИЕ

То въобще не си губи времето да изучава християнската литература. С презрение отминава Евангелието. Босо е за това, което мислят големите учени за Бога. За това би трябвало да говорим не за неверие, а за невежество. Тука на мира ме много горделивост, самонадеяност, себеобожаване. Голословното отрича не се счита за геройство, а не за ограничен ум. Вярата в Бога е изместена от друга вяра, от вярата, че няма Бог.