В ОТГОВОР НА МОЛИТВА

Колко време е минало, откакто за последен път сме представили случая си пред Господа, когато е трябвало да вземем решение? Когато отделим време, за да споделим подробностите от живота си с Него, ние Му предоставяме отворен канал за комуникация, по който Той да ни предава волята Си. Когато Го молим да ни води в решенията, пред които сме изправени, важно е да се научим да бдим за Неговия отговор. Очакваме ли отговор на молитвата си за ръководство? Следователно трябва да бдим, за да разберем по какъв начин ни се отговаря. Библията дава голям брой примери за начините, по които Бог е отговарял на молитвите на народа Си за ръководство и помощ. Той невинаги отговаря така, както сме очаквали, защото използва различни методи. Трябва обаче да очакваме Неговия отговор, тъй като ни е дадено сигурното обещание, че когато Го търсим, ще Го намерим; когато Го призоваваме, ще открием, че е близо до нас. Спомняте ли си за Натанаил, който коленичил под дървото и се молел за разкриване на Божията воля по въпроса дали Исус е Месия? В отговор на тази молитва Бог му изпратил напътствие чрез човешки инструмент. Филип го намерил под дървото и Натанаил успял да разпознае Божественото ръководство. Етиопянинът пътувал в колесницата си през пустинята на връщане от Ерусалим. Молел се за мъдрост и разбиране относно темата, за която четял, и Бог по чуден начин му изпратил Филип

Как да разбираме Божията воля за живота си – Морис Венден