В ОЧАКВАНЕ „ДА ПОЗВЪНИШ“

Бог се интересува от молитвите ти, защото Той се интересува от теб. Всичко, което има значение за теб, има предимство пред Неговото внимание. Нищо друго в универса няма такова значение за Него, както това, което става в твоя живот днес. Не трябва да му се натрапваш за да спечелиш вниманието Му. Не трябва да прекарваш дълги часове на коленете си или да се самобичуваш или да стоиш гладен за да Му покажеш, че наистина правиш нещо. Той е твоят Баща, който иска да чуе това, което Му казваш. Всъщност, Той те очаква „да Му позвъниш“.
Ако някое от моите деца някога би ми се обадило по телефона и би казало: „Татко, много, много те моля, с цялото си сърце те умолявам да чуеш скромната ми молба“, щях да кажа: „Достатъчно. Тук не е нужно повече красноречие. Какво в моя живот е по-важно от теб? Кое ми доставя по-голямо удоволствие от посрещането на твоите нужди? Какво мога да направя за теб?“
„Ела при Мен“, казва Бог. „Говори ми. Сподели с Мен всичките си тревоги. Аз живо се интересувам от теб, защото Аз съм твоят баща. Аз мога да помогна, защото всичката сила (власт) на небето и земята е Моя. И Аз слушам много внимателно, с надеждата да чуя гласа ти.“

,,Твърде зает за да се молиш“  Бил Хайбелс